Начало / Новини и събития / Новини от нас / Становище на Асоциация на търговците на стоки за детето в България A+ A-

Новини от нас

 
 

Становище на Асоциация на търговците на стоки за детето в България

23 Юни 2021 - 17:00

 

         Становище на АТСДБ

 

По повод на две решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 08.04.2021г., с които са санкционирани двама члена на АТСДБ за участие в споразумение с търговците на дребно за определяне на цени за препродажба към краен клиент.

 

Сдружение АТСДБ е сдружение с нестопанска цел, създадено, за да представлява производителите, търговците и националните дистрибутори на стоки за бебето и детето в България.

Съгласно Хартата на ценностите, Асоциацията представлява интересите на отрасъла и носи морална отговорност за протичащите в него процеси, като сред основните й цели е да информира своите членове за актуалните законодателни условия за осъществаване на бизнес в брашна, както и да проявява браншова солидарност спрямо всеки един свой член.

 

Наше задължение, произтичащо от основните ценности, които изповядваме, е да изразим принципна позиция на АТСДБ за използването на препоръчителни цени на дребно, както и механизмите на организиране на промоциите към търговците (собственици на търговски обекти) по повод на две решения на КЗК, публикувани в публичния й регистър. С тях на двама члена на Асоциацията е наложена имуществена санкция за нарушение на Закона за защита на конкуренцията, общо за двете фирми от почти 1 милион лева. Имуществената санкция е наложена на всеки един от двамата членове на АТСДБ по отделни производства пред КЗК във връзка с използване на препоръчителни цени на дребно. За пръв път в нашия бранш са наложени подобни санкции по ЗЗК

 

Основна задача на АТСДБ е да познаваме правната уредба, която се прилага в бранша, като информираме за нея членовете си чрез семинари и др. подобни активности. Затова следим и актуалната практика на КЗК в регистъра и в публикации в печата и уведомяваме членовете си за по-важните новини.

 

Решихме да изразим становище по двете решения на КЗК, защото познаваме актуалната правна уредба и винаги сме считали, че използването на препоръчителни цени на дребно е законно както за нашия бранш, така и за останалите браншове от икономиката. Това е трайна практика, позната на всички. Всеки търговец на дребно, който получава препоръчителни цени на дребно от доставчика си решава дали да продава по тях на дребно или по други (по-високи или по-ниски цени) по свое усмотрение.

 

По отношение на промоциите в двете решения се наблюдава смесване на два различни механизма на организиране на промоции. Видно от решенията, КЗК не прави разграничение между промоции, организирани от дистрибутори към търговци на дребно и такива , организирани от търговец към краен клиент. Странно е да се очаква те да бъдат по един механизъм. Ясно е, че когато става въпрос за промоции, организирани от дистрибутори към търговците на дребно, то първите задават условията. Именно това е изтълкувано превратно в решенията на КЗК.

 

Не сме получавали до сега нито един сигнал или оплакване, че някой вносител или доставчик на едро си е позволил да принуждава, който и да било търговец на дребно да продава по препоръчителни цени. Не сме получавали и сигнал, че някой вносител принуждава търговец да организира промоции към крайни клиенти, под чуждо давление. Ако такъв доставчик имаше, то заради доверието, което членовете на Асоциацията имат към нас, щяхме да разполагаме с тази информация и да я предоставим на КЗК, защото за всички ни е важно да има ефективна конкуренция на пазара и избор за крайния клиент. Такава практика обаче, не ни е известно да съществува в бранша.

 

Решихме да изразим становище по случая и да го публикуваме на страницата ни, за да не останем безучастни към случващото се, защото считаме, че е принципен въпрос, който касае всеки член на АТСДБ, използващ препоръчителни цени. Ние от своя страна сме организирали обучения свързани с изисквания на КЗП, където самите те посочват „Върху опаковките производителят може да посочи препоръчителна цена. Търговецът на дребно не е длъжен да се съобрази с нея - т.е. той може да прилага различна цена, но е длъжен да посочи продажната цена и да я прилага в своите обекти, такава, каквато я е обявил по предвидения в закона начин."След публикуване на двете решения на КЗК ние сме объркани, защото с тях КЗК приема, че използването на препоръчителни цени, дори и когато не са задължителни, е нарушение на закона, което се санкционира.

 

За нас е непонятно и как КЗК стигна до заключението, че точно тези две дружества са най-важните контрагенти за търговците на дребно в един бранш, без да направи допитване до браншовата организация, която представлява същия този бранш - Асоциация на търговците на стоки за детето в България . Опасяваме се, че това показва изключително непрофесионално поведение, което е пропуснало да направи съществен анализ на пазара. Ние от своя страна като легален представител на бранша, твърдим, че този извод е неправилен. Поради факта, че този извод на КЗК се явява основание за обвиненията в нарушения и повода за максималната предвидена по закон санкция (10% от оборота на дружествата), правим заключението, че и самите обвинения в нарушение на закона от страна на нашите колеги, също са неправилни.

 

Бихме искали да обърнем внимание на факта, че нашия бранш е много малък, но силно конкурентен. Продуктите, които колегите от „Смарт СМ" ООД и „Ивентас" ЕООД дистрибутират на българския пазар, са взаимно заменяеми и силно конкуриращи се с множество продукти на други марки. Считаме, че и пазарните дялове на изследваните марки са незначителни и не позволяват на търговците подобно виновно поведение. Ние сме организация, която е задължена да пази свободна и конкурентна бизнес среда в бранша и би трябвало да сме първата инстанция, която да получи сигнал в случай на заплаха към свободата или конкурентоспособността в отрасъла, а до нас не са достигали подобни данни. Нещо повече и двете фирми през последните години, не са били единствен представител/дистрибутор на основните марки, с които работят. За нас, ангажираните с този бранш е повече от ясно, че конкуренцията не е била ограничена, както излиза от наложените санкции на нашите уважавани колеги. 

 

Уважаеми членове на АТСДБ, ще ви информираме отново на страницата си как ще се развият двата случая в съда, но се надяваме противоречивите мнения между институциите да се решат справедливо и в полза на установената и у нас и по света практика, която според нас е законна.

 

Управителен съвет на АТСДБ