Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е реален представител на интересите на субектите в отрасъла.  В Асоциацията се спазва режим на професионални взаимоотношения между членовете и общи критерии за оценка към процесите и субектите извън нея.